Om du vill börja sälja tobak ska du ansöka om tillstånd innan försäljningen börjar. Det kan du göra via en e-tjänst eller genom att skicka in en blankett till livsmedelsenheten på samhällsbyggnadskontoret.

Ansök om tillstånd att sälja tobak

Har du anmält din tobaksförsäljning före den 1 juli får du fortsätta med försäljningen om du senast den 1 november 2019 har ansökt om tillstånd. Du får fortsätta att sälja tobaksvaror till dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Ansök om tillstånd att sälja tobak


För prövningen av ansökan om tillstånd kommer kommunen att ta ut en avgift.
Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt tobak, folköl och receptfria läkemedelPDF (pdf, 367.2 kB)

För försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till livsmedelsenheten på samhällsbyggnadskontoret.

Anmäl försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare