Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter

Översikt - Steg 4 av 5

4. Kommunen behandlar din ansökan

När du skickat in din ansökan om tillstånd gör kommunen en lämplighetsprövning. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket, Tullverket och Kronofogden.

Till ansökan ska också ett egenkontrollprogram bifogas. Egenkontrollprogrammet beskriver verksamhetens kontroll vid försäljningen av tobaksvaror.

Kontakt