Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter

Översikt - Steg 3 av 3

3. Sanktioner vid överträdelse

  • Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna i tobakslagen eller lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kan du som näringsidkare meddelas en varning. Du kan också förbjudas att fortsätta din försäljning under en tid av högst sex månader. Överträdelser kan medföra straffansvar.
  • Beslut om sanktioner enligt tobakslagen kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Kontakt

Relaterad information