Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter

Översikt - Steg 3 av 5

3. Vad ska ingå i ansökan?

När du ansöker om tillstånd för att sälja tobak ska du bifoga följande handlingar:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket
  Registreringsbevis som bifogas ansökan får inte vara äldre än sex månader.
 • Eventuell fullmakt
  Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas.
 • Ägarförhållanden med mera
  I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget.
 • Köpeavtal eller arrendeavtal
  Köpeavtal eller arrendeavtal ska bifogas ansökan om du tagit över en befintlig verksamhet.
 • Redogörelse för kostnader och finansiering
  Använd bilagan till ansökan för att redogöra för finansieringen.
 • Egenkontrollprogram
  Egenkontrollprogrammet beskriver verksamhetens kontroll vid försäljningen av tobaksvaror.

Ansök via vår e-tjänst eller genom att fylla i och sända in blanketten tillsammans med beskrivna handlingar.

Ansök om tillstånd att sälja tobak

Kontakt