Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter

Översikt - Steg 2 av 3

2. Det här gäller vid försäljning

  • Anmälningsplikten gäller all försäljning till konsumenter. Även ideella föreningar som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet omfattas av anmälningsplikten.
  • Tobaksvaror eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till ungdomar under 18 år.
  • Den som bedriver försäljning av tobaksvaror eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt program för detta. Syftet med egenkontrollprogrammet är främst att se till att åldersgränsen följs och att ge personalen den information och det stöd som behövs för att de ska kunna följa tobakslagen och anslutande föreskrifter. Dessutom ingår att kontrollera att varorna har en korrekt varningsmärkning.

I vår tillsyn ingår kontroll minst en gång per år. Vi genomför också kontrollköp av tobak.

Tipsa oss om verksamheter som säljer tobak eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till minderåriga
Du kan skicka e-post till tillståndsenheten och tipsa oss om någon säljer till minderåriga.

Kontakt

Relaterad information