Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter

Översikt - Steg 1 av 6

1. Ny tobakslag

Från och med den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Du måste ha tillstånd för att sälja tobaksvaror
En viktig förändring i den nya lagen är att det från och med 1 juli krävs tillstånd för att få sälja tobak. Detta gäller både den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) och den som ägnar sig åt annan typ av försäljning (partihandel). Du som redan har anmält att du säljer tobak får fortsätta din försäljning, men du måste senast 1 november ansöka om tillstånd.
Ansök om tillstånd att sälja tobak

Märkning av tobaksvaror
Den 20 maj 2019 infördes också gemensamma EU-regler kring spårbarhets och säkerhetsmärkning på cigaretter och rulltobak. För övriga tobaksvaror gäller de nya märkningsreglerna från och med den 20 maj 2020. Syftet med de nya reglerna är att motverka den illegala handeln med tobaksvaror.

Information om identitetsmärkning och säkerhetsmärkning på Folkhälsomyndighetens webbplats


Rökförbud på vissa allmänna platser
En annan viktig förändring i den nya tobakslagen är att rökförbudet utökats på vissa allmänna platser utomhus.
Mer om rökfria miljöer

Mer information om tobakslagen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Har du några frågor?
Kontakta gärna livsmedelsenheten på samhällsbyggnadskontoret om du har frågor om tobaksförsäljning. Du når oss via kommunens växel, telefon 011-15 00 00 eller skicka e-post

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa, livsmedelsenheten

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping