Folkölsförsäljning

Vill du börja sälja folköl? Då måste du anmäla det till livsmedelsenheten när verksamheten påbörjas. Detta görs skriftligen på en anmälningsblankett. Försäljningen får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Blanketter för anmälan hittar du i blankettarkivet.

Kontakta gärna livsmedelsenheten om du har några frågor om hur du ska anmäla din försäljning. Du når oss via kommunens växel, 011-15 00 00.

Kommunen får för sin verksamhet ta ut en årlig tillsynsavgift:

Villkor för försäljning av folköl
  • Verksamheten ska bedrivas i en lokal som är avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel, samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen.
  • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år.
  • Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt program för detta. I programmet ska det framgå former för ålderskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna. Kontakta gärna livsmedelsenheten om du har några frågor om hur du ska utforma ditt egentillsynsprogram.

I vår tillsyn ingår kontroll minst en gång per år. Vi genomför också kontrollköp av folköl

Kontakt
Miljö och hälsa, livsmedelsenheten
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Mer information