Folkölsförsäljning

Vill du börja sälja folköl? Då måste du anmäla det till livsmedelsenheten när verksamheten påbörjas. Detta görs skriftligen på en anmälningsblankett. Försäljningen får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Blanketter för anmälan hittar du i blankettarkivet.

Kontakta gärna livsmedelsenheten om du har några frågor om hur du ska anmäla din försäljning. Du når oss via kommunens växel, 011-15 00 00.

Kommunen får för sin verksamhet ta ut en årlig tillsynsavgift:

Kontakt

Mer information