När du söker serveringstillstånd görs en bedömning av:

  • din lämplighet ur personlig och ekonomisk synvinkel
  • lokalens lämplighet (kök, läge, brandsäkerhet)
  • risken för alkoholpolitiska olägenheter
  • risk för störningar (serveringstid, restaurangens läge, ljud med mera).

För att få serveringstillstånd krävs att du kan visa att du och andra personer med betydande inflytande i verksamheten (finansiärer med flera) är lämpliga att utöva verksamheten. Det innebär bland annat att du inte får förekomma i belastningsregistret eller misstankeregistret hos polismyndigheten eller ha obetalda skatter, tidigare konkurser med mera. Du ska även visa att du har kunskaper i alkohollagstiftningen genom att avlägga kunskapsprov hos livsmedelsenheten.