• Slutet sällskap, stadigvarande eller tillfälligt.
  • Allmänhet, stadigvarande eller tillfälligt.
  • Pausservering i teater eller konsertlokal.
  • Trafikservering på tåg eller båt.