Alkoholservering

Översikt - Steg 2 av 4

2. Olika typer av serveringstillstånd

  • Slutet sällskap, stadigvarande eller tillfälligt.
  • Allmänhet, stadigvarande eller tillfälligt.
  • Pausservering i teater eller konsertlokal.
  • Trafikservering på tåg eller båt.

Kontakt