Uteservering

Översikt - Steg 4 av 5

4. Behöver jag söka bygglov?

Om riktlinjerna för uteserveringar följs kräver inte din uteservering bygglov. Vissa markiser, väggar och golv kan kräva bygglov.

Kontakt