Uteservering

Översikt - Steg 3 av 5

3. Vilka tillstånd behövs?

Markupplåtelse

Först och främst behöver du tillstånd att använda marken. Kontakta gärna tekniska kontoret innan du söker tillståndet för att få råd kring vad som ska ingå i ansökan (finns också beskrivet i Riktlinje för uteserveringar som du hittar här). För snabbare handläggning, se till att ansökan är fullständig. Du söker tillståndet för markupplåtelse hos polisen:

Alkoholtillstånd


När man söker tillstånd för att servera alkohol på uteserveringen läggs stor vikt vid polismyndighetens bedömning av risk för störningar av den allmänna ordningen på och omkring serveringsstället. Tillstånd söks hos socialkontoret, se kontaktuppgifter till höger här på sidan.

Tillfällig uteservering

Vill du ansöka om tillfällig uteservering, till exempel för en helg, går du tillväga på samma sätt som vid ansökan beskriven ovan.

Kontakt