Uteservering

Översikt - Steg 1 av 5

1. Riktlinjer för uteserveringar

Hur en uteservering möbleras och placeras betyder mycket för helhetsintrycket av stadsmiljön, uteserveringen är en del av gatulivet och ska finnas på gatans villkor. Därför är det viktigt att du som har en uteservering följer de råd och riktlinjer som finns.

För information om hur du utformar din uteservering för att passa in i stadsmiljön och hur den uppfyller kraven för tillgänglighet hittar du i riktlinjerna.

Kontakt
Polisen

Tillstånd för markupplåtelse eller uppförande av tillfällig uteservering

Samhällsbyggnadskontoret

Uteserveringens utformning, markupplåtelse, förankra staket i marken, trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Samhällsbyggnadskontoret

Bygglov, livsmedel, alkoholtillstånd eller störningar från uteservering.

Vård- och omsorgskontoret

Svarar på frågor kring tillgänglighet.