Använda stadens mark

För att få använda offentliga och allmänna platser, som till exempel parker, gator och torg, behöver du ett tillstånd (en markupplåtelse) från Polismyndigheten. Tillståndet utfärdas av Polisen i samråd med samhällsbyggnadskontoret.

Med ett tillstånd för markupplåtelse kan du vara med och bidra till ett levande Norrköping - genom evenemang, försäljning, uteservering med mera.

Översikt - Steg 3 av 4

3. Vad kostar det?

Den sökande betalar en avgift till samhällsbyggnadskontoret för användande av offentlig plats. Taxan bestäms av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun och gäller sedan 1 april 2017. Utöver avgiften till samhällsbyggnadskontoret tar polisen också ut en avgift.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontorets företagslinje
Kontaktcenter
Polisen