Använda stadens mark

För att få använda offentliga och allmänna platser, som till exempel parker, gator och torg, behöver du ett tillstånd (en markupplåtelse) från Polismyndigheten. Tillståndet utfärdas av Polisen i samråd med samhällsbyggnadskontoret.

Med ett tillstånd för markupplåtelse kan du vara med och bidra till ett levande Norrköping - genom evenemang, försäljning, uteservering med mera.

Översikt - Steg 2 av 4

2. Vad behöver jag tillstånd för?

  • Försäljning av varor och tjänster, food trucks, marknader, kiosker, varuexponering, uteservering
  • Evenemang, konsert, festivaler, cirkus, tivoli, motionslopp
  • Byggetablering, inhägnat arbetsområde, skylift, byggnadsställning, container
  • Marknadsföring, skyltar (ej i anslutning till väg), affischering, blomkrukor, dekorationer och gatupratare
  • Informationsspridning, valbodar, manifestationer
  • Stadsodling
  • Friluftsträning, avgiftsbelagd gruppträning
Kontakt
Samhällsbyggnadskontorets företagslinje
Kontaktcenter
Polisen