Använda stadens mark

För att få använda offentliga och allmänna platser, som till exempel parker, gator och torg, behöver du ett tillstånd (en markupplåtelse) från Polismyndigheten. Tillståndet utfärdas av Polisen i samråd med tekniska kontoret.

Med ett tillstånd för markupplåtelse kan du vara med och bidra till ett levande Norrköping; genom evenemang, försäljning, uteservering med mera.

Översikt - Steg 2 av 4

2. Vad kostar det?

Den sökande betalar en avgift till tekniska kontoret för användande av offentlig plats, taxan bestäms av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun. Kommunfullmäktige har tagit beslut om nya taxor som börjar gälla den 1 April 2017. Utöver avgiften till tekniska kontoret tar polisen också ut en avgift.

Kontakt