Använda stadens mark

Översikt - Steg 1 av 5

1. Om markupplåtelse

För att få använda offentliga och allmänna platser, som till exempel parker, gator och torg, behöver du ett tillstånd (en markupplåtelse) från Polismyndigheten. Tillståndet utfärdas av Polisen i samråd med samhällsbyggnadskontoret.

Med ett tillstånd för markupplåtelse kan du vara med och bidra till ett levande Norrköping - genom evenemang, försäljning, uteservering med mera.

Allmän information om markupplåtelse

Den som enligt ordningslagen (1993:1617) ansöker om tillstånd från polismyndigheten, kan få lov att tillfälligt använda kommunens allmänna och offentliga plats för olika ändamål.

Det gäller både privatpersoner som föreningar och företag.

Norrköpings kommun välkomnar alla som vill bidra till att göra staden mer levande och aktiv.

De som vill nyttja den allmänna platsen och använda den på ett sätt som inte överensstämmer med det ändamål platsen upplåtits för behöver alltid ansöka om ett tillstånd hos polismyndigheten enligt ordningslagen.

Polismyndigheten bereder ansökningar och beslutar om tillstånd i detta avseende.

Ansökan skickas under beredning på remiss till bland annat kommunen för yttrande.

Polismyndigheten får inte upplåta mark i strid mot kommunens yttrande.

De villkor som kommunen ställer i sitt remissyttrande för en markupplåtelse är polismyndigheten skyldig att ta med i sitt beslut.

Polismyndigheten tar ut en administrationsavgift oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Denna ansökningsavgift behöver betalas omgående för att polismyndigheten ska börja att handlägga ert ärende.

Norrköpings kommun tar ut en avgift enligt Lag (1957:259), utifrån vad du har tillstånd för och i vilket område du sökt ditt tillstånd.

Kommunen tar ut en minimiavgift på 400 kronor på alla ansökningar förutom ansökningar som gäller allmänna sammankomster.

Ansökan skall innehålla en tydlig kartbild på vilken yta du önskar nyttja, mått på ytan (längd, bredd samt antal kvadratmeter). Under vilken tidsperiod, datum och klockslag, samt vad du önskar nyttja den till. Ju mer information du skickar med i din ansökan desto bättre är det och desto fortare kan vi handlägga ert ärende. Om det saknas information i ansökan kan handläggningen dra ut på tiden då vi måste begära in kompletteringar.

Kommunen har en handläggningstid på upp till 14 dagar, det är därför viktigt att ni är ute i god tid mer er ansökan.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontorets företagslinje
Kontaktcenter
Polisen