För att starta fristående förskola krävs ett godkännande och beslut om bidrag enligt skollagen. För att driva annan pedagogisk omsorg exempelvis familjedaghem, i enskild regi, krävs ett beslut om bidrag enligt skollagen.

Utbildningsnämnden beslutar om godkännande och bidrag. Kontakta sakkunnig för förskola på utbildningskontoret, telefon 011-15 27 43, om du vill veta mer.


Riktlinje för bidrag till enskild pedagogisk omsorgPDF (pdf, 538.4 kB)

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regiPDF
(pdf, 123.8 kB)

Du måste också anmäla vilken lokal ditt företag vill starta och driva verksamhet i enligt miljöbalken.

Läs mer om vad som gäller för undervisningslokaler

Anmäl lokal för skolundervisning och barnomsorg

Från 1 januari 2019 gäller nya regler för huvudmän som bedriver fristående förskola. De skärpta kraven innebär att utbildningsnämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännande av ny förskola samt vid tillsyn av fristående förskolor.

Information: Ägar- och ledarskapsprövningPDF (pdf, 377.7 kB)

Blankett: Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsenPDF (pdf, 321 kB)