Regler, lagar, bestämmelser och normer kan uppfattas som krångliga. Hur gör man till exempel för att skydda sin idé, sin produkt och sin design?

ALMI företagscenter kan erbjuda övergripande rådgivning kring innovationer.

Innovativ idé | Almi Östergötland