Almi Östergötland - Lån- och riskkapital

För att ett företag ska kunna utvecklas och växa behövs som regel ökade ekonomiska resurser.

ALMI erbjuder riskvillig lånefinansiering, ger råd kring marknadens finansieringskällor och förmedlar riskkapital. ALMI Invest har sju regionalt baserade riskkapitalfonder.

Östergötland | Almi Östergötland

 

Även bidrag kan vara aktuellt för dig som nyföretagare:


Arbetsförmedlingen – starta eget bidrag

Arbetsförmedlingens stöd riktar sig till dig som är arbetslös och som har förutsättningar för att starta en egen verksamhet. Arbetsförmedlingen kan ge ekonomiskt bidrag under inledningsskedet.

Läs mer om Arbetsförmedlingens stöd för att starta eget


Länsstyrelsen Östergötland – Landsbygdssida

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge företagsstöd, till exempel till livsmedelsbutiker på landsbygden och till småföretag i landsbygdsområden. Via Länsstyrelsen kan också innovationsfinansiering ges till företag i tidiga skeden. Läs mer om landsbygdsutveckling här.

Läs mer om Länsstyrelsens stöd

Därutöver finns även olika banker och andra finansiärer.