Har du en företagsidé och känner att du behöver mer kunskap för att komma igång? Eller har du kommit en bit på vägen, men behöver någon att bolla med eller få råd och tips av? I Norrköping finns många olika sorters hjälp att få och det kan vara bra att diskutera din affärsidé med någon utomstående som har kunskap och erfarenhet av området.

Här hittar du exempel på aktörer som kan hjälpa dig att utveckla din affärsidé och komma vidare med din verksamhet:


Verksamt - företagarsajten

www.verksamt.se får du som ska starta företag en mängd viktig information om hur du går vidare med ditt företag.

 

NyföretagarCentrum Norrköping

NyföretagarCentrum erbjuder alla blivande företagare råd och stöd om hur man startar och driver ett företag. De fungerar som ett bollplank under företagsbildandets olika faser.

NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning.

Läs mer om NyföretagarCentrums rådgivning

 

Norrköping Science Park – Start Up

Norrköping Science Park - NOSP - driver seminarieserieren Start Up. Start Up ska ge dig som deltagare en god insikt i hur man driver företag. Fokus läggs framför allt på försäljning, kundkontakter och marknadsföring, men seminarierna innefattar även juridik och ekonomi.

Start Up vänder sig framför allt till dig som nyligen har startat eller redan driver ett tjänste- eller serviceföretag inom kunskapssektorn.

Läs mer om Norrköping Science Parks rådgivning
Läs mer på Norrköping Science Parks webbplats

 

Franchisetorget

Franchisetorget är en aktör som informerar om vad det innebär att vara franchisetagare. De erbjuder även en fysisk mötesplats där franchisegivare och nya potentiella franchisetagare kan träffas.

Läs mer om Franchisetorget

 

LEAD - LiU Entrepreneurship and Development

LEAD är en företagsinkubator som stöttar utvecklingen av innovativa, unika och tillväxtorienterade bolag genom en strukturerad process och anpassad coachning.

Läs mer om LEAD – LiU Entrepreneurship And Development

Coompanion Östergötland

Coompanion Östergötland är ett rådgivningscenter för kooperativt företagande, det vill säga samverkan i företagsformen ekonomisk förening.

Coompanion hjälper till med rådgivning till grupper av företag, personer eller organisationer, från idé till start.

Läs mer om Coompanions rådgivning


Näringslivsavdelningen, Norrköpings kommun

Näringslivsavdelningen arbetar med service och stöd till alla typer av företag och i alla företagets stadier.

Näringslivsavdelningens kontaktuppgifter