Näringslivsfakta

Det finns totalt omkring 12 000 arbetsställen i Norrköping varav 7 100 bolag eller föreningar med noll anställda. Den bransch som ökat mest under senare år är företagstjänster, där även bemanningsbranschen ingår. De största branscherna, mätt i antal arbetstillfällen, är handel samt vård och omsorg.

Det finns flera branscher där Norrköping har starka aktörer:

  • Basindustri med papper och förpackningar
  • Transport och logistik
  • Handel
  • IT och Visualiseringsteknik
  • Energi- och miljöteknik (cleantech)
  • Hälsa och vård
  • Besöksnäring.

NäringslivsfaktaPDF (pdf, 332.1 kB)

Nyföretagande i Norrköping

Under år 2014 startades totalt 694 nya företag i Norrköping, enligt Nyföretagarcentrums ”Nyföretagarbarometern”. Det är en ökning jämfört med år 2013 då 606 nya företag startades i Norrköping.

Exempel på större etableringar och expansioner

Näringslivskontoret har sammanställt en karta för att visa aktuella etableringar och expansioner i Norrköping. Observera att kartan visar exempel på större projekt under 2011-2013. Vissa är pågående, andra helt genomförda.

Klicka på den blå texten "visa större karta" under bilden för att se både karta och förklaringar.

Sök företag i Norrköping

Kontakt