Lokaler och mark

I Norrköping finns lokaler för de flesta typer av verksamheter.

Vi samarbetar med Objektvision som är en oberoende marknadsplats för lediga lokaler och kommersiella fastigheter i Sverige.

Kommunens exploateringsenhet ger information och service kring ledig verksamhetsmark och mark tillgänglig för bostadsbyggande.

I Norrköping finns flera företagsparker. Ett exempel är Norrköping Science Park, för kunskapsföretag.

Kontakt