Utvecklingsprogram för kust och skärgård

Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun och Västerviks kommun tillsammans med Region Östergötland inbjuder alla intressenter i skärgårdsområdet att lämna synpunkter på framtaget förslag till gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030.


Förslag till gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030PDF (pdf, 8.1 MB)


Syftet med programmet är att ge en samlad bild av områdets förutsättningar och framtida utmaningar som ska ligga till grund för kommunernas och regionens framtida planering och insatser i kust- och skärgårdsområdet. Det gemensamma utvecklingsprogrammet fokuserar på de fysiska förutsättningarna och är ett första steg i en längre process.

Programmet kommer sedan att antas i respektive kommun-/regionfullmäktige under hösten 2015/våren 2016.

Kontakt

Norrköpings kommun

Linda Apelgren
Telefon: 011-15 13 16

Tina Bosnjak Erixon
Telefon: 011-15 13 12

Region Östergötland

Anna Jacobson
Telefon: 010-103 65 05