Skärgårdsråd

Skärgårdsrådets arbete utgår från visionen ”En levande skärgård”. Målsättningen är en skärgård med en yrkesverksam och växande åretruntboende befolkning. Till skärgården räknas såväl öar som fastland där natur, kultur och produktionsmönster är präglat av havet.

Skärgårdsrådet är ett forum för ömsesidig information och samverkan kring skärgårdsfrågor. Här finns företrädare för skärgårdsbefolkningen, skärgårdskommunerna Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik, region Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland. Sedan våren 2012 är Skärgårdsrådet utökat med kommunerna Västervik, Oskarshamn och Mönsterås, regionförbundet Kalmar och Länsstyrelsen i Kalmar län Norrköpings kommun representeras av:

Mer information om Skärgårdsrådet via hemsidan eller via skärgårdsutvecklare Carl-G Hamilton, telefon: 0123- 191 19, e-post: carl.hamilton@valdemarsvik.se

Kontakt