Lokalt ledd utveckling - Leader

Hur utvecklar vi landsbygden?

Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER-metoden ger via bland annat EUs landsbygdsprogram möjlighet till projektfinansiering för landsbygdsutveckling. Norrköpings kommun ingår i två Leaderområden under perioden 2014-2020.

Välkommen till uppstartsmöte!

Alla som bor och verkar på landsbygden är den 22 mars välkomna att berätta om vad som är viktigt för att utveckla landsbygden: vad behövs, vilka områden är aktuella – hur gör vi? Dina idéer är värdefulla!

Inbjudan till uppstartsmötePDF (pdf, 585.7 kB)

Leaderområden

Leader är en väl utarbetad metod för landsbygdsutveckling inom EU:s medlemsländer. Olika Leader-områden bildas för att kunna arbeta fram en lokal strategi för landsbygdsutveckling. Leader finansieras med stöd av privat, ideell samt offentlig sektor.

Leader vill se en utveckling av landsbygden inom följande områden:

  • Förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft
  • Förbättra miljön och landsbygden
  • Förbättra livskvalitén, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin.

Syftet med Leader-metoden är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang utveckla landsbygden.

Leader Folkungaland


Norrköpings kommun ingår i Leader Folkungaland tillsammans med Borgs församling.

Leader Kustlandet


Norrköpings kommun ingår i Leader Kustlandet tillsammans med församlingarna Kolmården, Västra Vikbolandet, Östra Husby, Jonsberg och S:t Johannes.


Kontakt

Norrköpings kommuns förtroendevalda som arbetar med Leader

Kommunstyrelsen har utsett förtroendevalda att representera det offentliga i de olika LAG-områden som Norrköpings kommun medfinansierar.

Folkungaland
Rikard Carlsson (ordinarie)
Jan Owe-Larsson (ersättare)

Kustlandet
Lars-Göran Arvidsson (ordinarie)
Christer Frey (ersättare)

Kontakt