Landsbygdsråd

Landsbygdsrådet är tillsatt av kommunstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige. Rådet arbetar med den kommunala helheten utanför den centrala staden Norrköping.

Landsbygdsrådet ska bevaka vad som händer i övriga samhället som har kopplingar till landsbygdspolitiken, både i regionen och i centrala statliga organ, liksom i EU.

Landsbygdsrådet ska verka för att genomföra kommunens styrande inriktningsdokument för landsbygdsutveckling. Rådet ska bevaka och arbeta med löpande frågor som rör landsbygdsutveckling samt ha ett sammanhållande ansvar.

Landsbygdsrådets uppgifter är att:

  • Bereda och samordna landsbygdsfrågor inför beslut i kommunstyrelsen- och fullmäktige.
  • Samordna gemensamma informationsträffar med nämnderna om landsbygdsfrågor.
  • Vara remissorgan för nämnder i frågor som rör landsbygden.
  • Stödja och stimulera lokala initiativ och lokal utveckling.
  • Etablera goda kontakter med byalag och lokala utvecklingsgrupper, Norrköpings landsbygdsforum, företagare och andra organisationer, föreningar och aktörer för bygdernas utveckling.

Kommunens landsbygdsutvecklare Ingela Granqvist bistår landsbygdsrådet. I skärgårdsfrågor sker samordning med skärgårdsutvecklare Carl-G Hamilton.

Rådet

Landsbygdsrådet består av följande politiker:

I rådet finns också kommunens landsbygdsutvecklare Ingela Granqvist och skärgårdsutvecklare Carl-G Hamilton.

Kontakt