Bygdepeng

Vem kan söka bygdepeng?

Grupper som aktivt vill engagera sig i sin bygds utveckling kan ansöka om bygdepeng. Kraven är att gruppens utvecklingsarbete omfattar alla boende i området och att utvecklingsgruppen finns och verkar i området.
En lokal utvecklingsgrupp kan bestå av en lokal förening eller en grupp boende som tar initiativet till att samla de boende och föreningarna i bygden.
Bygdepengen är inget föreningsbidrag, tvärtom är den till för att underlätta samverkan mellan samtliga föreningar och boende i ett område.

Ansökan skickas till:
Norrköpings kommun
Näringslivskontoret
Att Ingela Granqvist
601 81 Norrköping


Läs mer om bygdepeng - vad den kan användas till med meraPDF (pdf, 24.6 kB)

Ansökningsblankett - bygdepengPDF (pdf, 53.6 kB)

Föreningar och boende som samverkar för bygdens utveckling i ett så kallat lokalt partnerskap kan få en kommunal och regional bygdepeng. Stödet är 6 000 kr per år och finansieras gemensamt av kommunen, länsstyrelsen och Region Östergötland. En förutsättning för att få bygdepeng är att man arbetar för bygdens gemensamma intressen.

Följande föreningar, byalag och grupper fick stöd till sina lokala aktiviteter 2015

Arkösunds Intresseförening
Administrera sammanslagningen av Arkösunds Intresseförening och Arkösunds Sportklubb.

Björkekinds Hembygdsförening
Kostnader vid olika arrangemang, exempelvis öppet hus, nationaldagen, Östgötadagarna med mera. Utskick och värva nya medlemmar. Registrering av museets nya föremål, studiecirkel.

Gårdsjö Rippetorp byalag
Annonsering och aktiviteter vid Dalmyra gruva och fågeltorn vid Gårdsjön.

Mems Bygdeförening
Årsmötet bestämmer gemensamma aktivitets­dagar för att stärka sammanhållning och tillhörighet i byn, att välkomna nyinflyttade, gemensamt midsommarfirande.

Skärkinds Bygdegårdsförening
Strävan att bygdegården ska finnas kvar som samlingsplats för föreningar och privatpersoner. Anordna aktiviteter, hemvändardag, program­blad och annonser.

Vånga Hembygdsförening
Diverse aktiviteter i bygden, drivande av Gubb-dagis, samarbete med skolan, kyrkan och övriga föreningar. Skötsel och underhåll av vandringsled.

Östkinds hembygdsförening
Underhåll och skötsel av Löktorps knekttorp för fler möten i torpet. Besök av skol­grupper, öppet under Östgötadagarna, annonser och broschyrer för att få fler besökare.

Kontakt