Byforum

Vartannat år bjuder Norrköpings kommun in till Byforum för att diskutera frågor som: Vad händer på landsbygden? Vad gör kommunen? Hur jobbar vi med landsbygdens fortsatta utveckling och vilka möjligheter finns det?

Inbjudna är föreningar, företagare, tjänstemän, politiker och aktörer som är intresserade av bygderna utanför Norrköpings centralort.

Det senaste Byformumet hölls den torsdagen 28 april 2016. Du kan läsa de presentationer som gjordes under kvällen nedan.

Plats: Norell, Lindåkersgatan 2 (Butängens industriområde), Norrköping

Under kvällen presenterar och resonerar vi bland annat kring:

  • Uppföljning av landsbygdens utveckling i Norrköping, vad händer i kommunen?
  • Bredband/fiberutbyggnad
  • Områdesutveckling och översiktlig planering av landsbygden
  • Integration som tillgång till landsbygden
  • Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden (möjligheter för både föreningar och företagare)
  • Företagares möjligheter till utveckling genom landsbygdsprogrammet

Presentationsmaterial från föreläsningar på Byforum 2016


Integration-Anders-Bengtson.pdfPDF (pdf, 51.2 kB)
Integration

Foretagare-landsbygdsprogrammet-Christoffer-Ahlgren.pdfPDF (pdf, 99 kB)
Företagare landsbygdsprogrammet

LLU-lokalt-ledd-utveckling-Leader.pdfPDF (pdf, 895.2 kB)
LLU

Sammanfattning av gruppdiskussioner


Gruppdiskussioner_sammanstallning-rev.pdfPDF
(pdf, 41.7 kB)
Sammanfattning av gruppdiskussioner