Byalag och utvecklingsgrupper

I kommunen finns ett antal föreningar som arbetar för sin bygds utveckling. Byalag och utvecklingsgrupper eller motsvarande har en förenande roll, där boende, föreningar och företagare kan samlas för lokalt utvecklingsarbete och jobba för bygdens framtid och utveckling.

Behöver du/ni hjälp att mobilisera din trakt och bilda ett byalag eller motsvarande är du välkommen att kontakta kommunens landsbygdsutvecklare för stöd. Mer om din närmaste förening hittar du på följande hemsidor:

Arkösunds Intresseförening, AIF
http://www.upplevarkosund.se/

Intresseföreningen Simonstorparna
http://simonstorp.net/

Skärkinds Byalag
http://skarkind.se/

Framtid Vikbolandet
http://vikbolandet.se/

Vångabygdens utvecklingsgrupp, VBU
http://www.vangabygden.se/

Kulturmiljövårdsföreningen Yxskaftet
http://hultsbruk.se/

Kontakt