Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man väljer etableringsort. Norrköping är attraktivt för många olika typer av företag. Från traditionsrika företag inom papper och förpackning till kunskaps- och kreativitetsdrivna företag inom visualisering och medieteknik.

Här finns en välutvecklad infrastruktur med hamn, flygplats, järnväg och Europavägar. Det ger utmärkta transportförutsättningar, inte minst för den nordiska marknaden och Baltikum. Regeringens förslag att satsa på Ostlänken bidrar också till en positiv utveckling av regionen. Enligt en ranking i tidningen Intelligent Logistik har regionen ett av Sveriges bästa logistiklägen.

Linköpings universitet spelar en stor roll i utvecklingen av näringslivet. Här bedrivs utbildning och forskning i världsklass. I Norrköping finns ungefär 5 500 studenter, det är en viktig grund för kompetensförsörjning med kvalitet. Här utbildas bland annat framtidens kompetens inom sjukvård, pedagogik, miljö, visualisering, medieteknik, logistik och media. Norrköping är också en bas för nya entreprenörer med spännande affärsidéer.

Norrköping är tillsammans med Linköping motor i tillväxtinitiativet East Sweden. Här finns ett antal starka kompetensområden, som:

  • Cleantech
  • Flygteknik
  • Logistik
  • Visualisering
  • Musikbranschen
  • Besöksnäring
  • Kultur
  • Underleverantörer inom industri.

Linköpings Universitet

East Sweden