Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret i Norrköpings kommun jobbar för att alla personer i Norrköping ska kunna försörja sig själva. Tillsammans med andra aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen arbetar vi därför med olika arbetsmarknadsinsatser.

Arbetsmarknadsinsatser är till för att hjälpa dig som har svårt att ta dig in på arbetsmarknaden. Målet med arbetsmarknadsinsatser är att stärka och hjälpa dig så att vägen till arbete och egen försörjning blir kort.

Frågor och svar om arbetsmarknadsinsatser

Vem kan delta i en arbetsmarknadsinsats?

För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller får ekonomiskt bistånd från Norrköpings kommun.

Vad kan en arbetsmarknadsinsats vara?

Insatserna handlar oftast om vägledning, praktik eller anställning med stöd i den kommunala verksamheten.

Hur går det till?

Om du inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen bör du först skriva in dig. Det kan du göra på plats i Arbetsförmedlingens lokaler eller på
Arbetsförmedlingens webbplats
.

Är du i behov av försörjningsstöd så kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos Norrköpings kommun.
Information om ekonomiskt bistånd hos Norrköpings kommun

Genom din handläggare på Arbetsförmedlingen eller på ekonomiskt bistånd kommer du i kontakt med en arbetskonsulent på arbetsmarknadsenheten som hjälper dig att påbörja och genomföra den insats som passar dig bäst.

Kontakt
Arbetsmarknadsenheten

Tegelängsgatan 19A

Edita Bilandzic
Enhetschef