Det ser olika ut. För det mesta är det dag/kväll och varannan helg. Nattpersonal jobbar natt och har kvällsturer lördag/söndag på en del enheter.