Lönen betalas ut den 25:e månaden efter du jobbat.