Vi har både sommarjobb som omfattar heltid och deltid.