Studentmedarbetare alla verksamheter

Under läsåret 2019/2020 kan du som läser ditt sista år vid ett program vid Linköpings universitet söka ledig plats som studentmedarbetare i Norrköpings kommun. Att vara studentmedarbetare innebär att du har en timanställning under ett år där du arbetar upp till 20-25 procent av en heltidsanställning.

Som studentmedarbetare får du goda möjligheter att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktik samtidigt som du får värdefull arbetslivserfarenhet. Du får också bra och relevanta kontakter som kan leda till arbetstillfällen efter dina avslutade studier. Som studentmedarbetare är du viktig för kommunen eftersom du bidrar med ny kunskap och nya infallsvinklar inom det aktuella kompetensområdet.

Studentmedarbetare är ett samarbete mellan flera kommuner i Östergötland och Linköpings Universitet.

Tjänster läsåret 2019-2020

Rekryteringen av studentmedarbetare för läsåret 2018/19 är avslutad och nya uppdrag att söka för 2019/20 kommer att presenteras under våren 2019.

Är du som är student vid Linköpings universitet intresserad av ett uppdrag vid sidan av dina studier så kontakta oss gärna redan nu eftersom det ibland kan finnas andra uppdrag som passar!

Höstens tjänster presenteras här inom kort.

Kontakt