Kontakt

Feriearbete inom vård- och omsorg
Elin Brödje
Praktiksamordnare
Skicka e-post

Övriga feriearbeten
Arbetsmarknadsenheten
Skicka e-post

Norrköpings kommun
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
Att: Feriearbete
601 81 Norrköping