Sök feriearbete

Feriebanken öppnar i februari

Du som går i årskurs 1-2 på gymnasiet har möjlighet att söka sommarjobb inom Norrköpings kommun.

För mer information och för att lämna intresseanmälan, gå in på Feriebankens webbsida. Feriebanken har öppet mellan 1-28 februari 2018, då är du välkommen att skicka in ansökningar för feriearbete.

Översikt - Steg 1 av 10

1. Sök feriearbete i Norrköpings kommun

För att söka feriearbete ska du gå i årskurs 1 eller 2 i gymnasiet och vara inskriven för vidare studier höstterminen. Du ska också vara folkbokförd i Norrköpings kommun och ha fyllt 16 år.

Arbetet är tre till sex veckor och sex till åtta timmar om dagen. På vissa jobb arbetar du dagtid och på andra även kvällar och helger. Du ersätter inte någon ordinarie personal.

Du gör endast en ansökan i Feriebanken. Där gör du ett första-, andra- och tredjehandsval inom fritidsgårdar, förskola, kultur och fritid, Stadium Sports Camp och vård- och omsorg.

Liksom tidigare år, är det alla som söker till och med 28 februari, som har lika stor chans i slumpningen.

Du kan enbart få ett feriearbete i Norrköpings kommun

Såhär går rekryteringen till

Lämna intresseanmälan via Feriebanken (öppen 1 februari till 28 februari)

Lämna in originalet av ditt utdrag från belastningsregistret till arbetsmarknadsenheten.

Efter att alla intresseanmälningar gjorts slumpas de som blir kallade på intervju fram. De som inte blir erbjudna en intervju får veta detta.

Intervjuerna sker på respektive arbetsplats.

Arbetsplatsen väljer de som blir erbjudna en anställning.

Vårdnadshavare godkänner att ungdomen får skriva på anställningsbeviset.

Ungdomen skriver på anställningsbeviset.

Belastningsregister

Innan du erbjuds en anställning på en arbetsplats som kräver belastningsregister, behöver arbetsmarknadsenheten få in en kopia på ett utdrag ur belastningsregistret från Polisen. Kolla om du sökt ett arbete som kräver belastningsregister. Det syns i varje enskild annons under ”intresseanmälan” på Feriebankens webbsida.

Blanketten du behöver fylla i för att få ett utdrag hemskickat hämtar du på denna länk: Belastningsregister skola eller förskola

När ditt utdrag kommer hem till dig, skickar du in det till:

Norrköpings kommun
arbetsmarknadsenheten
Att. Feriearbete
601 81 Norrköping

Sök feriearbete på Feriebanken

Feriebanken
Feriebanken har öppet mellan 1 februari och 28 februari 2017.

Sök till UngDrive