Jobbsatsningen

Jobbsatsningen i Norrköpings kommun skapar nya jobb, vidareutbildning för våra medarbetare och kvalitetshöjning i vår verksamhet – den ger mervärde till Norrköpingsborna.

Jobbsatsningen är möjlig tack vare friska medarbetare som sällan blir långtidssjukskrivna. Tidigare inbetalda försäkringspremier betalas tillbaka, och att pengarna skulle gå till medarbetarna och verksamheten för att skapa bästa möjliga service till Norrköpingsborna var ett självklart val.

Jobbsatsningen omfattar 52 miljoner kronor och riktar sig till fyra av våra största verksamheter: utbildning, vården, sociala tjänster och till kostverksamheten som lagar maten till våra barn, ungdomar och gamla. Pengarna går dels till vidareutbildningar, en satsning som ger högre kompetens och kvalitet och skapar jobb i form av vikariat. Pengarna går också till nya jobb i form av fasta tjänster, vilket ger extra resurser och höjer kvaliteten på verksamheten.

Utbildningskontoret anställer 20 nyexaminerade lärare

På utbildningskontoret handlar Jobbsatsningen om att säkra kommunens framtida kompetensbehov och att ge nya lärare en bra start. Det görs genom att tjugo nyexaminerade lärare får ett introduktionsår med fördjupad handledning mot läs- och skrivinlärning i de yngre åldrarna. Den ökade lärartätheten skapar också resurser för extra arbete med just läs- och skrivinlärningen.

Medarbetare får utbilda sig inom vård och omsorg

Jobbsatsningen ger vård- och omsorgskontoret möjlighet även i fortsättningen erbjuda de medarbetare, som idag inte har rätt utbildning, chansen att få betyg i omvårdnadsämnen. Det görs genom teoretisk och praktisk validering av medarbetarna, som också får läsa in de ämnen som krävs för att få en godkänd vård- och omsorgsutbildning. Under den tid som våra medarbetare studerar skapas utrymme för att anställa ett stort antal vikarier.

Anmäl ditt intresse för att jobba som undersköterska i Vikariebanken

Socialkontoret anställer åtta nyutexaminerade socialsekreterare

Socialkontoret får med Jobbsatsningen möjlighet att anställa åtta nyutexaminerade socialsekreterare under 2017. De kommer att erbjudas fasta jobb, fördjupad introduktion och handledning. Målet med de nya fasta tjänsterna är att minska andelen vikarier och ge medarbetarna i personalgrupperna ökad trygghet och kontinuitet.

Utbildning för ännu högre kvalitet i kostverksamheten

Jobbsatsningen på kostenheten ger kockar och ekonomibiträden möjlighet att vidareutbilda sig inom kost, hälsa och hållbar utveckling. Kompetenshöjningen stärker medarbetarna i arbetet med att kvalitetssäkra måltidsverksamheten och följa den nya riktlinjen för Norrköpings kommuns kostverksamhet. När våra medarbetare studerar skapas nya jobb i form av utbildningsvikariat.

Kontakt