En kvinna med glasögon tittar in i kameran. 

Ros-Marie arbetar som kurator inom vård- och omsorg

Berätta om ditt jobb?
Jag arbetar som kurator inom vård- och omsorg vilket innebär att jag ger stöd till personer som bor i särskilda boenden med beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vad är det bästa med ditt jobb?
Jag har ett fantastiskt jobb där jag får möta och ta del av människors berättelser om sina liv, både det som är svårt och det som är källa till glädje och mening i livet. Ibland får jag också bekräftelse på att de samtal vi haft har hjälpt personen att fatta ett viktigt beslut eller lindrat oro och bekymmer i den livssituation personen befunnit sig i.

Hur arbetar du med dina kollegor?
Jag finns i en trygg arbetsgrupp där det finns utrymme för reflektion och stöd utifrån det jag möter i mitt arbete men också humor och glädje vilket förgyller min arbetsvecka.