Stödpedagoger arbetar på uppdrag av enhetschefen och är en kunskapsresurs i arbetslaget. Du har ett övergripande ansvar för kvalité och utvecklingsarbete, uppföljning och utvärdering med brukaren som utgångspunkt.