Som sakkunnig tillhör du planerings- och beredningsenheten som bland annat arbetar med utredningar, verksamhetsutveckling, uppföljning och utvärdering.