Som LSS-handläggare utreder du behov och fattar beslut om funktionsnedsattas rätt till service och insatser via LSS, så som boende och daglig verksamhet, samt via SoL när det gäller till exempel boendestöd.