Som kurator arbetar du med att stödja den enskilde att hitta nya förhållningssätt till sin livssituation. Du arbetar även med att ge stöd och handledning till chefer och medarbetare.