Rollen som enhetschef passar dig som vill ha en övergripande roll med ansvar för medarbetare, brukare, utvecklingsarbete och ekonomi.