Som biståndshandläggare utreder du och fattar beslut till stöd utifrån SoL, till exempel boende eller hjälp med vardagssysslor till främst äldre.