Anhörigkonsulenter ger stöd till anhöriga genom enskilda samtal, anhöriggrupper och föreläsningar samt förmedlar kunskap till medarbetare inom hela socialtjänsten.