Vård- och omsorgskontoret

Stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden.

Oavsett ålder eller eventuella funktionsnedsättningar ska alla i kommunen ha samma möjligheter att utvecklas och känna sig delaktiga och jämlika. Med nya metoder och modern teknik skapar vi mer tid för mänsklig kontakt och omtanke, och ger människor större frihet att välja hur man vill leva sina liv.

Vill du bli en av oss? 

Myndighetsutövningen erbjuder ett varierande arbete i en professionell arbetsmiljö.

Här utvecklas du både i yrkesrollen och som person. Du möter många människor, tar del av deras levnadshistorier och gör en skillnad i deras liv när de får stöd till en fungerande vardag.

 

 

 

Vad vill du jobba som?

 

Vad tycker våra medarbetare?

Kontakt