Vård- och omsorgskontoret

Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. Oavsett ålder eller eventuella funktionsnedsättningar ska alla i kommunen ha samma möjligheter att utvecklas och känna sig delaktiga och jämlika. Med nya metoder och modern teknik skapar vi mer tid för mänsklig kontakt och omtanke, och ger människor större frihet att välja hur man vill leva sina liv.

Vill du bli en av oss?

Vi behöver rekrytera flera nya medarbetare framöver till både viktiga och intressanta uppdrag inom våra olika områden. Nedan kan du läsa om vilka olika yrken och karriärvägar som finns för dig som är utbildad socionom.

Mer om oss utifrån våra medarbetares perspektiv

Här kan du läsa om vad våra medarbetare tycker om sina arbeten samt vad det innebär att hos oss.