Som kurator arbetar du bland annat med att utreda och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa. Du samverkar med samhällets övriga stödsystem och tillför en psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.