Utbildningskontoret

Utbildningskontoret i Norrköpings kommun vill få människor att växa som individer och lära för livet. Skolans verksamhet syftar till att skapa en miljö för barn och elever där de ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildning ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande och samtidigt bidra till en livslång lust att lära. Vi finns till för alla; från förskola, grundskola och gymnasium, till skolbarnomsorg och särskola. Tillsammans bygger vi en verksamhet som följer med sin tid och skapar kontinuitet genom hela skolgången.

Som socionom på utbildningskontoret kan du arbeta inom elevhälsan. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever och främst arbeta främjande och förebyggande för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. Skolkurator företräder det psykosociala perspektivet inom elevhälsans insatser.

Vill du bli en av oss?

Nedan kan du läsa mer om yrket som kurator inom elevhälsan.

Läs mer om oss utifrån en medarbetares perspektiv

Här kan du läsa om vad vår medarbetare Janni tycker om sitt arbete samt vad det innebär att hos oss.