Som socialsekreterare arbetar du med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen. Du utreder, bedömer, beslutar och följer upp insatser. I rollen som socialsekreterare har du ett stort ansvar i att bemöta de människor som tar kontakt med socialkontoret på ett professionellt sätt samt ge dem en rättssäker handläggning. Vi möter individer och familjer i olika livssituationer där det är viktigt att lyssna på och ta tillvara individers egen kraft och motivera till förändring.

Inom myndighetsutövning kan du arbeta inom områdena barn, ungdom, vuxen, familjehem, familjerätt, mottagning och jour.