Som socialpedagog arbetar du inom utförarverksamheten med stödjande och behandlande insatser. Du träffar barn, ungdomar och deras familjer eller vuxna. Socialpedagoger arbetar ofta i arbetsgrupper som består av flera professioner. Behandlingsassistenter, pedagoger och psykologer och du som socialpedagog arbetar ofta tillsammans. Insatserna som ska utföras är till största del beslutade av socialsekreterare men individer kan själva ta kontakt med flera av våra enheter som utför stöd och behandling till personer med missbruksproblem eller som lever med våld i nära relationer. Hos utförarverksamheten finns även stödboende för unga. För vuxna finns det flera olika boendeformer däribland jourboende, boende för personer med missbruk samt skyddat boende för kvinnor.